icon-cart
 • 1 Domain
 • DV Xác minh tên miền
 • Không có thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại
  KGH
 • 5 phút
  Phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 ngày hoàn tiền
 • 500,000.00$
  Bảo hiểm
Thời gian (năm) (7,689,000₫/năm)
Số lượng máy chủ
Số tên miền bổ sung
Số lượng
Tổng số tên miền
1
Tiết kiệm
9,730,000₫
 • Certificate Thawte SSL123 Wildcard

  Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau

 • Hiển thị trên trình duyệt

  Website của bạn
  http(s)://tenmien.com
  Hình ảnh minh họa trình duyệt hiện thị giấy chứng nhận Thawte SSL123 Wildcard
  Các trình duyệt trên các thiết bị khác nhau sẽ hiện thị khác nhau.
 • Dấu chứng nhận

  Bạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó là 1 logo của sản phẩm để khách hàng của bạn nhận biết được website họ đang truy cập được bảo vệ
  và được bảo hiểm liên tới 500,000.00$
 • Quyền quản lý tên miền

  Bạn cần cập nhật Whois của tên miền khớp với thông tin Doanh nghiệp của bạn. Nếu thông tin whois không khớp, bạn sẽ phải xác nhận bằng Email.

  Để chứng minh người mua có quyền quản lý tên miền, sẽ gửi một email chứa liên kết và một mã xác nhận tới email có trong whois của tên miền hoặc nếu không tìm thấy email ở whois, bạn phải chọn một trong các địa chỉ sau:

  • admin@tenmien
  • administrator@tenmien
  • postmaster@tenmien
  • hostmaster@tenmien
  • webmaster@tenmien

  Bạn phải xác nhận liên kết trong email để hoàn thành bước này.

 • Đợi xác nhận thông tin Doanh nghiệp

  sẽ kiểm tra các thông tin liên quan đến đơn hàng của bạn trong 1 đến 3 ngày làm việc từ khi bạn gửi đơn hàng.

  Xin đợi để nhân viên ở bộ phận xác nhận của kiểm tra, nếu họ không tìm thấy thông tin khớp với đơn hàng của bạn, bạn sẽ nhận được email thông báo.

  Có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh. Bạn cần truy cập vào liên kết ở email và gửi bản scan giấy phép kinh doanh của bạn

 • Thông tin doanh nghiệp trên nguồn chính phủ

  sẽ kiểm tra thông tin của bạn trên Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp của chính phủ, nếu thông tin chính xác, họ sẽ kiểm tra trên 1 nguồn công cộng.

  Đối với các doanh nghiệp, sẽ kiểm tra trên CSDL của Bộ kế hoạch và đầu tư hoặc trên Tổng cục thuế.

  Đối với các tổ chức chính phủ như các bộ ban ngành thì sẽ kiểm tra ở cấp trên của đơn vị đó hoặc nguồn chính phủ khác.

 • Số điện thoại trên trang vàng

  sẽ kiểm tra tên doanh nghiệp và số điện thoại của bạn trên một trang vàng phổ biến và đáng tin cậy.

  Trang vàng được đề xuất là YP.VN

  Nếu thông tin và số điện thoại của bạn không có trên trang vàng, bạn sẽ nhận được email hoặc cuộc gọi thông báo. Bạn cần liên hệ với trang vàng để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn.

  Sau khi thông tin của bạn được cập nhật trên trang vàng, bạn phải thông báo cho họ để họ kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo cho bạn.

 • Nghe và xác nhận cuộc gọi

  sẽ gọi cho bạn tới số điện thoại tìm thấy trên trang vàng, bạn phải trả lời các câu hỏi của họ để đơn hàng được hoàn thành.

  Trong quá trình gọi điện cho bạn, sẽ gửi cho bạn một email chứa mã xác nhận, bạn phải kiểm tra email và xác nhận mã trong email với họ.

  Có từ 3 tới 4 câu hỏi tùy thuộc vào chức vụ của bạn. Nếu bạn không phải là người có thẩm quyền cao nhất, họ sẽ yêu cầu gặp một người khác để hỏi về chức vụ, quyền hạn của bạn.

  Sau khi bạn trả lời các câu hỏi và hoàn tất mọi thủ tục, mất từ 6 đến 24h để đơn hàng của bạn được ban hành.

Top