Chứng chỉ SSL Wildcard là gì?

Chứng chỉ SSL Wildcard có thể dùng cho không giới hạn tên miền phụ của một tên miền. Loại chứng chỉ này bao gồm các kiểu chứng thực như DV hay OV nhưng không có Wildcard EV.
Top