Comodo: Biểu tượng & Dấu chứng nhận dành cho xác minh EV

Chọn & hiển thị biểu tượng chứng nhận sau khi cài đặt thành công EV SSL trên máy chủ web của bạn để khách hàng thấy rằng các giao dịch trên website của bạn được bảo vệ bằng SSL và họ sẽ tự tin hơn khi giao dịch.

Thực hiện theo hướng dẫn của Comodo trong liên kết bên dưới để cài đặt:

https://www.trustlogo.com/evtrustlogo_choice.html
Top