Gia hạn chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL không tồn tại mãi mãi, thông thường sẽ có thời hạn từ 1 đến 2 năm. Đồng nghĩa với việc bạn cần phải gia hạn chúng nếu muốn website được tiếp tục bảo vệ.

Dành riêng cho khách hàng của CER.vn, Để gia hạn chứng chỉ SSL, đơn giản là bạn chỉ cần đăng nhập vào CER.vn và nhấn vào nút "Gia hạn" và làm tiếp theo hướng dẫn. Bạn có thể gia hạn trước 90 ngày hết hạn.

Nếu bạn gia hạn trước khi chứng chỉ hết hạn, Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) có thể chuyển qua phần lớn thông tin xác thực trước đó - tùy thuộc vào loại chứng chỉ - miễn là thông tin doanh nghiệp vẫn giữ nguyên. Bạn chỉ cần hoàn thành một vài yêu cầu thay vì toàn bộ quá trình như bạn mua chứng chỉ mới. Thời hạn của chứng chỉ cũ còn lại sẽ được cộng dồn vào chứng chỉ mới (tối đa 90 ngày)

Nếu bạn gia hạn sau khi chứng chỉ đã hết hạn thì coi như bạn sẽ trải qua quá trình mua mới.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn cần cài đặt cập nhật lại chứng chỉ mới được cấp phát lên server.
Top