Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel/WHM

Để tạo CSR trên cPanel/WHM, bạn cần đăng nhập vào cPanel control panel > Tìm và chọn SSL/TLS > chọn Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.

ssl_tls_cpanel.png

Tiếp theo bạn bắt đầu nhập các thông tin của mã CSR như sau và bấm Generate.
  • Domains: điền vào tên miền chính của chứng chỉ số.
  • City: điền tên thành phố.
  • State: điền tên tỉnh/thành phố.
  • Country: chọn tên quốc gia.
  • Company: điền tên tổ chức, công ty bằng tiếng Anh, giống như trong giấy phép ĐKKD (nếu có).
  • Company Division: điền tên đơn vị tổ chức thường là IT Department.
  • Email: điền thông tin email quản trị tên miền dựa theo thông tin WhoIS.
csr_cpanel_generate.png

Lưu ý:
  • Đối với Common name chỉ nhập một tên miền đầy đủ điều kiện (FQDN – Fully qualified domain name), ví dụ: www.company.com, mail.company.com, mail.globalsign.com.vn … Chúng ta không nhập https://, trường hợp đăng ký cho Wildcard thì nhập theo chuẩn *.tênmiền, ví dụ: *.company.com
  • Đối với Email thông thường thì CA sẽ yêu cầu sử dụng email dạng admin@tênmiền, ví dụ: admin@company.com, administrator@company.com …
  • Đối với Passphrase một số CA có thể yêu cầu các CSR phải có mật khẩu nhằm xác nhận danh tính của người hoặc tổ chức đăng ký SSL . Passphrase CSR không được mã hóa khi lưu trữ . Bởi vì điều này , và cũng bởi vì bạn sẽ chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba nên chúng tôi khuyến khích bạn không sử dụng một mật khẩu quan trọng ở đây.
Sau khi CSR đã được tạo xong sẽ được đặt tại cửa sổ SSL/TLS Manager: Certificate Signing Request . Bạn cần lưu trữ file vừa tạo để có thể cài đặt chứng chỉ SSL.
Top