Hướng dẫn tạo CSR trên DirectAdmin

Để tạo được mã CSR trên DirectAdmin bạn cần làm theo các bước cơ bản sau:

1. Đăng nhập vào DirectAdmin dưới tài khoản user, nếu là tài khoản admin bạn cần chuyển về User level.

2. Mục Advanced Features -> chọn SSL Certificates.

csr_da_01.png

3. Nhấp tùy chọn 'Create a Certificate Request' và nhập các thông tin yêu cầu, khi nhập xong nhấp Save.

csr_da_02.png

4. Lựa chọn và sao lưu các thông tin mã CSR VÀ KEY mà bạn thấy trong hộp văn bản trả về.

csr_da_03.png
Top