Phát hành lại chứng chỉ SSL

Trong suốt thời gian sử dụng chứng chỉ SSL, có thể bạn cần phát hành lại nó ở một thời điểm nào đó. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do:
  • Khoá cá nhân bị xâm hại
  • Thêm hoặc loại bỏ SAN's
  • Cập nhật thông tin
  • Thay đổi thuật toán băm
  • Thay đổi/di chuyển máy chủ
Hầu hết chứng chỉ SSL sẽ được phát hành lại không giới hạn và miễn phí trong suốt thời gian sử dụng.

Để phát hành lại chứng chỉ SSL, bạn phải truy xuất lại CSR gốc được lưu trên máy chủ của bạn hoặc tạo mới, gửi lại CSR cho nhà phát hành chứng chỉ. Một số chứng chỉ có thể yêu cầu bạn phải hoàn thành lại một bước của quá trình xác nhận. Không phải toàn bộ, thường chỉ là một email xác nhận tên miền hoặc một cú điện thoại - không có gì quá phức tạp.

Sau khi bạn có chứng chỉ được cấp lại, bạn sẽ cần thực hiện lại quá trình cài đặt lên máy chủ.
Top