RapidSSL: Biểu tượng & Dấu chứng nhận

Chọn & hiển thị biểu tượng chứng nhận sau khi cài đặt thành công RapidSSL trên máy chủ web của bạn để khách hàng thấy rằng các giao dịch trên website của bạn được bảo vệ bằng SSL và họ sẽ tự tin hơn khi giao dịch.

Để cài đặt Site Seal RapidSSL bạn kích chuột phải vào ảnh sau và lưu về máy tính

rapidssl.gif


Upload dấu xác nhận trên lên website và chèn vào trang mà bạn muốn hiển thị biểu tượng chứng nhận.
Top