Tại sao tôi cần lựa chọn một CA uy tín?

Uy tín tạo nên thương hiệu và uy tín của CA đến từ sự tuân thủ. Hàng loạt CA không tuân thủ và/hoặc có cơ sở hạ tầng kém, năng lực cấp phát thấp cũng đã bị WebTrust cùng liên minh các hãng chứng thư và trình duyệt (CA & Browser Forum) loại bỏ như: DigiNotar, CertStar, WoSign, Startcom…

Lựa chọn một CA uy tín với hạ tầng và năng lực cấp phát cao ngay từ đầu sẽ giúp bạn yên tâm đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống, nâng cao hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp và tránh khỏi các rủi ro bị tấn công hoặc chính CA đang sử dụng bị kiểm soát hay loại bỏ…
Top