Thawte: Biểu tượng & Dấu chứng nhận

Chọn & hiển thị biểu tượng chứng nhận sau khi cài đặt thành công Thawte SSL trên máy chủ web của bạn để khách hàng thấy rằng các giao dịch trên website của bạn được bảo vệ bằng SSL và họ sẽ tự tin hơn khi giao dịch.

Thực hiện theo hướng dẫn của Thawte trong liên kết bên dưới để cài đặt:

https://www.thawte.com/ssl/secured-seal/installation-agreement/
Top