Thời gian cấp chứng thư SSL sau khi tôi đặt hàng với bạn?

CER.vn sẽ gửi email đăng ký ngay khi bạn hoàn thành đơn đặt hàng với bất kỳ chứng chỉ SSL nào. Một số chứng thư sẽ được cấp phát trong vòng vài phút ngay khi bạn đăng ký xong. Với một số chứng thư yêu cầu xác thực với mức độ cao hơn, có thể thời gian sẽ mất từ 3-5 ngày làm việc. Tùy thuộc vào loại chứng thư bạn chọn, thời gian cấp phát có thể nhiều hoặc ít hơn.
Top