Thủ tục xác minh doanh nghiệp

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh. Quá trình kiểm tra & xác nhận mất khoảng hai hoặc ba ngày làm việc để hoàn thành toàn bộ quá trình xác nhận. Đó là khuyến cáo cho các trang web có giỏ mua hàng trực tuyến được đăng ký như là một thực thể kinh doanh. Để có được SSL với mức xác minh Doanh nghiệp, bạn có thể được yêu cầu cho các tài liệu cần thiết.

Bước 1 - Cung cấp tài liệu kinh doanh
Bạn cần cung cấp các giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền qua Email, Fax và đính kèm tập tin ảnh hoặc PDF. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải bổ sung các thông tin liên quan khác trong quá trình thẩm tra hồ sơ của bạn.

Xác minh Danh tính & Địa chỉ
Điều này có thể được bằng cách sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy trực tuyến sau đây: Nếu người nộp đơn là một tổ chức (công ty, cơ quan chính phủ vv). Người bán hàng phải xác minh nhận dạng thông qua một trong những điều sau đây (những điều này cũng có thể được sử dụng để xác minh địa chỉ nếu nó bao gồm):
A> Một cơ quan chính phủ có thẩm quyền phê duyệt, cung cấp, xác nhận các tài liệu của người nộp đơn;
B> Một cơ sở dữ liệu của bên thứ ba được cập nhật định kỳ và được coi là đáng tin cậy nguồn dữ liệu;
C> Một truy cập vào trang web của CA hoặc một bên thứ ba như những người đang làm đại lý cho CA;
D> Từ một thư đảm bảo của Luật sư hoặc Kế toán
QIIS - Từ một nguồn độc lập
www.dnb.com
www.hoovers.com
Các nhà cung cấp SSL cũng có thể yêu cầu thêm các tài liệu khác như:
A> Điều khoản thành lập / hoạt động của công ty (với địa chỉ)
B> Giấy phép kinh doanh được ban hành từ chính phủ (với địa chỉ)
C> Bản sao kê ngân hàng công ty gần đây (bạn có thể bôi đen ra số tài khoản)
D> Bản sao một hóa đơn điện thoại công ty gần đây
E> Bản sao hóa đơn điện nước chính gần đây của công ty (tức là hóa đơn điện, hóa đơn tiền nước, vv) hoặc hợp đồng thuê nhà cho công ty

Bước 2 - Kiểm tra thông tin Whois của tên miền
Để vượt qua bước này, đòi hỏi thông tin Whois của tên miền phải khớp với thông tin công ty của bạn, bạn cần bỏ chế độ Ẩn thông tin tên miền nếu đang sử dụng nó, nếu không, bạn không thể vượt qua bước này.

Bước 3 - Hoàn tất quá trình xác nhận qua Tên miền
Quá trình xác nhận rất đơn giản và dễ dàng; Tất cả bạn cần là xác nhận một tin nhắn tự động được gửi đến email của bạn từ hệ thống được gọi là DCV (Domain Control Validation).

Bước 4 - Gọi điện thoại
Để kết thúc quá trình xác nhận, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn, bạn nên kiểm tra số điện thoại và các thông tin trong đơn hàng. Hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn từ số điện thoại có trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến phổ biến như trang vàng http://world.192.com / http://www.numberway.comhoặc dữ liệu của Chính phủ, từ bên thứ ba ( DUNS Registered Global Directory hoặc Google Business Directory ) hoặc Luật sư hay Kế toán của bạn.
Top